Archivní prameny

Bez archivních pramenů bychom naše odhodlání a úsílí dopátrat se nových, dávno již zapomenutých svědectví o historii jednotlivých rodů/rodin jen stěží naplnili. Jsou našimi průvodci zachycující paměť doby minulé. Poděkujme lidem, ať už laikům, či archivářům a úředníkům, kteří konají tak záslužnou práci a opečovávají, schraňují a zpřístupňují pro nás tyto zdroje poznání. Vězte, že je to velmi důležité.

V následujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým typům archiválií, které často, někdy méně při genealogické práci využíváme. Pokusím se i ve stručnosti nastínit, jak s nimi vhodně pracovat, abychom z nich získali, co možná nejvíce důležitých poznatků.

Kontakt

Mgr. Adéla Brablecová (roz. Skoumalová) Zábřeh
+420605815814 skoumalova.adela@seznam.cz